Anténní systémy

Odborné útvary firmy T-CZ v oblasti antén a vf techniky mají dlouhodobou tradici ve vývoji a výrobě antén v kmitočtových pásmech VHF/UHF (27 - 1000 MHz). T-CZ,a.s. převzala a rozšířila původní nabídku antén firmy TESLA Pardubice. Antény jsou součástí dodávek našich projektů a souprav radiostanic. Ve větší míře se ale prodávají samostatně dle výběru zákazníka. Na základě individuální nabídky lze antény přizpůsobit (kmitočtové pásmo, délka kabelu, typ konektoru, uchycení apod.) případně navrhnout specifické řešení např. formou anténní soustavy.

Firma má k dispozici odborné zázemí a odpovídající přístrojové vybavení. Zejména pak speciální terénní pracoviště pro měření antén ve volném prostoru s minimem odrazů a průmyslového rušení.

Sortiment antén je členěn v několika úrovních. Požadovaný výrobek je třeba specifikovat, u některých typů je třeba samostatně objednat nezbytné příslušenství (držáky).


Hledáte konkrétní typ nebo číslo antény a znáte náš sortiment?
vstupte do naší databáze.

Tabulkový přehled typů včetně objednacích čísel naleznete v dokumentu:
PSK 185 018