O společnosti

Vítáme Vás na stránkách společnosti T-CZ.

Společnost T-CZ založená v roce 1997 se zabývá vývojem, výrobou, servisem a poskytováním dalších souvisejících služeb v oblasti elektroniky a strojírenství. Společnost svou činností oborově navazuje na státní firmu TESLA Pardubice. Produktové portfolio společnosti zahrnuje projekty civilního i vojenského charakteru a současně má společnost zákazníky jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu. Pro své výrobní a vývojové aktivity společnost využívá vlastní výrobní prostory s patřičným technickým a technologickým zázemím, standardním pro činnost v oborech radiokomunikační a radiolokační techniky. Společnost v současné době zaměstnává cca 170 zaměstnanců včetně vývojových pracovníků.

V současné době společnost zaměřuje své hlavní aktivity a rozvíjí svoji činnost především v oborech RADIOKOMUNIKAČNÍ A RADIOLOKAČNÍ techniky. V uvedených oblastech nabízí T-CZ svým zákazníkům komplexní služby na vysoké profesionální úrovni.

Oblast RADIOKOMUNIKACE zahrnuje především vývoj a výrobu základnových a vozidlových radiostanic a jejich konfiguraci do radiových sítí. Součástí oboru je i široké produktové portfolio vozidlových, základnových a speciálních antén.

Oblast RADIOLOKACE zahrnuje především dodávky přehledových a přistávacích radarových systémů na klíč, modernizace letištních radiolokátorů a další související aktivity jako výroba vlnovodů, antén apod.

Doplňkovou výrobní oblastí je rozsáhlá STROJÍRENSKÁ VÝROBA využívaná pro výrobu vlastních výrobků radiokomunikace a radiolokace a dále pro externí zákaznickou výrobu dle rozsahu požadavku zákazníka až do finální úrovně s povrchovou úpravou dílu.

Společnost nabízí rovněž široký rozsah služeb související s oborem podnikání jako například využití vlastní typové zkušebny, měření antén na polygonu společnosti, projektovou činnost apod.


Politika kvality a bezpečnosti informací

Politika kvality a bezpečnosti informacíCertifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001 : 2009 - Systém řízení kvality

Vydal: CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

Certifikát ČSN ISO/IEC 27001 : 2014 - Systém řízení bezpečnosti informací

Vydal: CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2009

Vydal: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Osvědčení k činnostem Osvědčení k činnostem vývoje, projektování, výroby, instalací, testování, údržby, oprav a modifikací vojenských leteckých pozemních zařízení

Vydal: Ministerstvo obrany České republiky, Odbor vojenského letectví

Oprávnění UCL k vývoji a projektování instalací LPZ Oprávnění UCL k vývoji a projektování instalací leteckých pozemních zařízení

Vydal: Úřad pro civilní letectví

Osvědčení o způsobilosti dodavatele Osvědčení o způsobilosti dodavatele

Vydal: České dráhy a.s., Generální ředitelství, Odbor kolejových vozidel

Certifikát člena Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Vydal: Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR