OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Běžící projekty:


1.  POTENCIÁL - Nové Výzkumné a Vývojové centrum T-CZ, a.s.

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení měřících přístrojů, výrobních zařízení a softwarového a ostatního IT vybavení, které bude primárně sloužit nově vytvářenému vývojovému centru. Součástí projektu je výstavba nové budovy. Přístroje a zařízení budou průběžně nakupovány s konečným termínem pořízení do 1/2 prosince 2017. Na pořízení vybavení VaV centra je poskytována finanční podpora z fondů EU.


2. INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT - Zavedení výroby nových radarových systémů.
V rámci tohoto projektu dojde k pořízení výrobní technologie pro mechanickou výrobu (Ohraňovací lis, Vysekávací automat, CNC obráběcí centrum) a přístroj pro nánášení pájecí pasty na DPS. Součástí projektu je vybudování výrobních a skladových prostor v nové  budově VaV centra. Výrobní zařízení budou průběžně nakupovány s konečným termínem do konce února 2018. Na pořízení vybavení VaV centra je poskytována finanční podpora EU.


3. ŠKOLICÍ STŘEDISKA - Školící středisko společnosti T-CZ, a.s., Pardubice
V rámci tohoto projektu dojde k pořízení školících pomůcek a dalšího vybavení. Součástí projektu je výstavba školícího střediska v  nové budově VaV centra. Vybavení školícího střediska bude pořízeno v průběhu listopadu 2017. Na pořízení vybavení školícího střediska je poskytována finanční podpora EU.