OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Běžící projekty:


1.  POTENCIÁL - Nové Výzkumné a Vývojové centrum T-CZ, a.s.

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení měřících přístrojů, výrobních zařízení a softwarového a ostatního IT vybavení, které bude primárně sloužit nově vytvářenému vývojovému centru. Součástí projektu je výstavba nové budovy. Termín uskutečnění projektu 02.07.2015 - 30.06.2018. Na pořízení vybavení VaV centra je poskytována finanční podpora z fondů EU.


2. INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT - Zavedení výroby nových radarových systémů.
V rámci tohoto projektu dojde k pořízení výrobní technologie pro mechanickou výrobu (Ohraňovací lis, Vysekávací automat, CNC obráběcí centrum) a přístroj pro nánášení pájecí pasty na DPS. Součástí projektu je vybudování výrobních a skladových prostor v nové  budově VaV centra. Termín uskutečnění projektu 03.07.2015 - 30.06.2018. Na pořízení vybavení VaV centra je poskytována finanční podpora EU.


3. ŠKOLICÍ STŘEDISKA - Školící středisko společnosti T-CZ, a.s., Pardubice
V rámci tohoto projektu dojde k pořízení školících pomůcek a dalšího vybavení. Součástí projektu je výstavba školícího střediska v  nové budově VaV centra. Termín uskutečnění projektu 17.08.2015 - 30.06.2018. Na pořízení vybavení školícího střediska je poskytována finanční podpora EU.


4. MARKETING 2 - Mezinárodní výstavy a veletrhy
Společnost T-CZ, a.s. se v roce 2017, mimo jiných marketingových aktivit, účastnila jako vystavovatel mezinárodních veletrhů s cílem rozšířit a posílit své obchodní zájmy v zemích EU i mimo ni. Jednalo se především o drážní veletrh TRAKO v polském Gdaňsku v termínu 26.-29.9.2017 a veletrh ochranného a obraného leteckého průmyslu World ATM congress v Madridu v termínu 7-9.3.2017. 

Společnost se tradičně účastní vybraných mezinárodních veletrhů a zaznamenává obchodní úspěchy spojené s obchodními a technickými kontakty získanými v průběhu těchto mezinárodních veletrhů. T-CZ tuto svoji dlouhodobou marketingově-obchodní strategii promítla do Projektu na rok 2017, kdy v rámci své prezentace a navázání nových obchodních vztahů, cílí na získání nových obchodních projektů a zakázek jak v zemích EU tak i mimo ni. Tento Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.