Reference produktů a služeb

Víceoborové zaměření vývojových a výrobních aktivit předurčuje i široké portfolio referencí produktů a služeb, které společnost může deklarovat:

RADIOLOKACE

 • Dodávka a servis GCA radarových systémů na klíč včetně integrace souvisejících podpůrných subsystémů.
 • Dodávka přistávacích radarů pro vojenská použití.
 • Dodávka dílčích komponent zpracování dat pro přehledové radary.
 • Dodávka mikrovlnných dílů pro přehledové a přistávací radary.

RADIOKOMUNIKACE

 • Dodávka a servis lokomotivních radiových souprav VS47 a VS67 pro dopravce České republiky a další zahraniční zákazníky.
 • Dodávka a servis traťového radiového systému TRS v pásmu 450 MHz.
 • Dodávka a servis simplexních radiových systémů SOE v pásmu 150 MHz.
 • Dodávka a servis systému MPD pro přenos dat z železničních stanic.
 • Integrace leteckých radiostanic do GCA radiolokačních systémů.
 • Dodávka a servis vozidlových radiostanic pro Policii České republiky.
 • Dodávka datových radiostanic pro Ministerstvo obrany.
 • Dodávka a servis radiových povelových souprav především pro oblast lesního hospodářství.
 • Dodávka širokého spektra vozidlových i základnových antén včetně jejich modifikací pro nestandardní kmitočtová pásma.
 • Dodávka speciálních širokopásmových antén pro vojenská použití.
 • Podíl na řešení několika výzkumných úkolů v oboru radioelektronického boje a radiomonitoringu.
 • Dodávka několika druhů antén pro měřicí systémy kontrolních orgánů ČTÚ.

STROJÍRENSKÁ VÝROBA

 • Dodávka a kompletní zajištění mechanických komponentů pro produkty divize radiokomunikace a radiolokace.
 • Dodávka ocelových mechanických sestav výdejových stojanů PHM.
 • Dodávka hliníkových a nerezových kompletních sestav skříní pro lékařské přístroje v nadstandardní kvalitě zpracování.
 • Dodávka nerezových vstupních turniketů.
 • Dodávka pozinkovaných krytů pro tkalcovská zařízení.
 • Dodávka lisovaných dílů pro výrobce elektrického nářadí.

SLUŽBY

 • Měření zařízení zákazníků v teplotních komorách.
 • Vibrační a rázové zkoušky zařízení.
 • Měření vyzařovacích vlastností antén a radiových zařízení včetně netypických montáží na speciálních vozidlech.
 • Vypracování metodik a série opakovaných měření autoantén pro dodavatele automobilového průmyslu.