Služby

V hlavních oborech působnosti naší firmy, kde máme potřebné technické vybavení a odborné znalosti jsme schopni nabídnout samostatně služby a to zejména pak v oblasti mechanického a klimatického zkušebnictví, měření antén a mikrovlnného měření.

Nabízené služby spadají do kategorie tzv. předcertifikačního měření tj. pro ověření vlastností výrobků pro potřeby vývoje na straně zákazníka. Nejčastěji slouží jako test před jejich předáním do akreditovaných zkušeben.

Vlastní průběh služby můžeme nabídnout v několika úrovních:

  • technická konzultace,
  • vlastní měření nebo expozice za účasti zákazníka s pouhým předáním výsledků,
  • včetně zpracování protokolu, doporučení.


Samostatnou kategorií jsou služby v oblasti elektrotechnické výroby (zejména osazování součástek, montáž kabelů apod.) a dále elektromechanické práce.