Anténní systémy

Odborné útvary společnosti T-CZ v oblasti antén a vf techniky mají dlouhodobou tradici ve vývoji a výrobě antén v kmitočtových pásmech VHF/UHF (27–1000 MHz). T-CZ, a.s. převzala a rozšířila původní nabídku antén firmy TESLA Pardubice.

Popis

Antény jsou součástí dodávek našich projektů a souprav radiostanic, především pro aplikace na železnici. Ve větší míře se ale prodávají samostatně dle výběru zákazníka. Na základě individuální nabídky lze antény přizpůsobit (kmitočtové pásmo, délka kabelu, typ konektoru, uchycení apod.), případně navrhnout specifické řešení např. formou anténní soustavy. Firma má k dispozici odborné zázemí a odpovídající přístrojové vybavení. Zejména pak speciální terénní pracoviště pro měření antén ve volném prostoru s minimem odrazů a průmyslového rušení. Sortiment antén je členěn v několika úrovních. Požadovaný výrobek je třeba specifikovat, u některých typů je třeba samostatně objednat nezbytné příslušenství (držáky, anténní pruty apod.). Současně firma nabízí služby v oblasti měření VHF/UHF antén, elektromagnetického pole a rádiového rušení.

Informace ke stažení

Přehled základního sortimentu s nezbytnými údaji pro objednání a základním popisem

Antény

  • Přenosné – v prutovém, závěsném a miniaturním (miniflex) provedení pro kmitočtová pásma 40, 80,160, 300 a 450 MHz.
  • Vozidlové – pro radiostanice, autorádia, mobilní radiotelefony a občanské radiostanice (CB). Jsou vyráběny pro kmitočtová pásma 27, 40, 80, 160, 300, 450 900 MHz.
  • Lokomotivní – speciálně konstruované antény pro drážní vozidla, případně jiné aplikace, kde je vyžadována zejména klimatická a mechanická odolnost. Jsou vyráběny pro kmitočtová pásma 150, 450, 900 MHz, v pásmu 900 MHz navíc s možností integrace aktivní antény GPS
  • Základnové – pro aplikace radiokomunikačních zařízení (základnové, retranslační atd.). Vyráběné základnové antény jsou všesměrové, ziskové a směrové v kmitočtových pásmech 40, 80, 160, 300 a 450 MHz.
  • Logaritmicko-periodické – speciální širokopásmové směrové antény pokrývající pásma 30 – 108 MHz a 100 – 500 MHz (I. a II. Letecké pásmo). Jejich konstrukce umožňuje stacionární použití, jsou snadno smontovatelné a uzpůsobené pro přepravu. Typické použití je v oblasti taktické nebo letecké komunikace, případně pro rádiový monitoring nebo rádiové rušení.
  • Speciální vozidlové – Širokopásmové vozidlové antény pro kmitočtové pásmo 100 – 500 MHz s vysokou výkonovou zatižitelností určené zejména pro prostředky rádiového rušení.
  • Směrové sektorové – využitelné například pro ADS-B, kompletně vyvinuty a vyrobeny v T-CZ, zisk 11 dBi, malá a velká verze.

Sdružovače

  • Umožňují činnost několika základnových radiostanic do jedné anténní soustavy. Jejich použití je možné i v hromadných sítích. Sdružovací systémy jsou vyráběny v pásmech 160, 300 a 450 MHz.
  • Vozidlové sdružovače – pro sloučení radiostanice (140 – 500 MHz) a autorádia (0 – 108 MHz) do společné vozidlové antény.

Příslušenství

  • Reflektometry, dutinové rezonátory, hybridní obvody, duplexery, děliče, filtry a výkonové zátěže. Stavební prvky pro tvorbu sdružovacích systému, případně pro samostatné využití zejména v základnových aplikacích.