Historie společnosti

Společnost T-CZ je následovníkem státního podniku TESLA Pardubice, který vznikl jako samostatný národní podnik TESLA Pardubice n.p. v roce 1946. Bývalá, státem vlastněná společnost se zaměřovala mimo jiné na radiolokační technologii a vývoj radarových zařízení, televizní techniky, analogových a číslicových počítačů, měřící techniky a na mnoho dalších elektronických produktů. Hlavními cílovými trhy společnosti TESLA byla východní a střední Evropa – tehdejší země Varšavské smlouvy. Po revoluci v roce 1989 a náhlých politických změnách v celém Východním bloku byla většina trhů ztracena a velký státní podnik, zaměstnávající tisíce pracovníků, se přetransformoval, rozdělil a následně v roce 1993 zprivatizoval.

Vývoj společnosti

TELEGRAFIA, a.s. (1919–1945)

Počátky historie státního podniku Tesla Pardubice sahají až do roku 1919, kdy byl podnik založen pod názvem Telegrafia a která již před válkou byla předním podnikem československého slaboproudého průmyslu a měla již tehdy vlastní technickou základnu. Kromě telekomunikačních a elektroléčebných zařízení vyráběla rozhlasové přijímače, zesilovače a gramofony vlastní konstrukce. V roce 1945 byla firma Telegrafia znárodněna a znárodněný podnik byl začleněn do nového celostátního národního podniku TESLA. V roce 1946 se stala TESLA Pardubice n.p. samostatným podnikem.

TESLA Pardubice n.p. (1946–1990)

TESLA Pardubice n.p. si postupně vypracovala v 50-desátých a 60-desátých letech vedoucí postavení v řadě oborů elektrotechniky, jako výrobce analogových a číslicových počítačů, spojovací radiotechniky, televizní a měřící techniky a zejména pak v oboru aktivní i pasivní radiolokace. Vlastní vývojový ústav TESLY „Ústav pro výzkum radiotechniky Opočinek“, založený v roce 1950, navrhl a zkonstruoval několik typových řad moderních letištních radarů kategorie PAR, SRE, říčních radarů a na konci 80-desátých let úspěšnou řadu kombinovaných radarových systémů RPL-4, RPL-5 pro vojenské využití. Vývoj pasivní radiolokace probíhal v mateřském podniku a byl zakončen vývojem legendární TAMARY.

HTT-TESLA Pardubice s.r.o. (1992–1997)

V roce 1993 byl státní podnik TESLA Pardubice s.p. zprivatizován, ve veřejné soutěži jej zakoupila společnost HTT s.r.o. Hospodaření nového hospodářského subjektu HTT TESLA Pardubice s.r.o. se vlivem rozpadu východního bloku a také zmenšováním armády ČSFR/ČR postupně stagnovalo, nepomohla ani změna majitele v roce 1997 a tak nastal čas pro rozdělení společnosti do několika menších firem, z nichž jako největší vznikla firma T.E.S.L.A. CZ založená v roce 1997.