Výzkumně-inovační kapacity pro externí subjekty

Nabízíme spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje

Seznam majetku pořízeného v rámci projektu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál – Výzva III,
projekt „Nové Výzkumné a Vývojové centrum T-CZ, a.s.“, reg.č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000846:
  • Digitální osciloskop, Signálový VF generátor, Gravírovací stroj.
  • Klimatická komora pro teplotní a vlhkostní testy, Testovací vibrační zařízení.
  • Vybavení zkušebního pracoviště, skladů a měřících prostorů.
  • Notebook, SW Matlab, SW Quartus II, SW pro 3D CAD/CAM.
  • Vývojová infrastruktura – HW platforma serverů s diskovými poli + virtualizační SW.

Pro externí subjekty můžeme za tržních podmínek provést následující služby:
  • Technické výpočty: matematické modelování a simulace, především v oblasti digitálního zpracování signálu. Studie a poradenství
    v oblasti šíření elektromagnetických vln a návrhu antén.
  • Návrh a vývoj: zpracování výrobní dokumentace elektronických sestav, včetně konstrukčního řešení, a návrhu firmware a software.
  • Zkušebnictví: testování elektronických bloků v kategorii tzv. předcertifikačního měření.

Kontaktní osoba

Vladimír Harbich, Technický ředitel T–CZ, a.s.
Tel.: +420 602 195 649, e-mail: vladimir.harbich@tcz.cz