OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

POTENCIÁL – Nové Výzkumné a Vývojové centrum T-CZ, a.s.

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení měřících přístrojů, výrobních zařízení a softwarového a ostatního IT vybavení, které bude primárně sloužit nově vytvářenému vývojovému centru. Součástí projektu je výstavba nové budovy. Přístroje a zařízení budou průběžně nakupovány s konečným termínem pořízení do 1/2 prosince 2017. Na pořízení vybavení VaV centra je poskytována finanční podpora z fondů EU.

Nabídka výzkumné inovační kapacity pro externí subjekty


INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT – Zavedení výroby nových radarových systémů

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení výrobní technologie pro mechanickou výrobu (Ohraňovací lis, Vysekávací automat, CNC obráběcí centrum). Součástí projektu je vybudování výrobních a skladových prostor v nové budově VaV centra. Výrobní zařízení budou průběžně nakupovány s konečným termínem do konce února 2018. Na pořízení vybavení VaV centra je poskytována finanční podpora EU.

INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT – Lokomotivní radiostanice nové generace

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení nového strojního vybavení – výrobní linky, s nímž zavedeme novou technologii výroby desek plošných spojů. Jedná se o tato zařízení: Osazovací automat, Strojní pájení osazených DPS přetavením. Vysoušecí skříň, Systém pro krytí pájedel dusíkem, AOI – optická kontrola osazených desek, Automatická myčka desek. Období realizace projektu je od 12. 11. 2017 do 31. 12. 2019. Na pořízení vybavení VaV centra je poskytována finanční podpora EU.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA – Školící středisko společnosti T-CZ, a.s., Pardubice

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení školících pomůcek a dalšího vybavení. Součástí projektu je výstavba školícího střediska v nové budově VaV centra. Vybavení školícího střediska bude pořízeno v průběhu listopadu 2017. Na pořízení vybavení školícího střediska je poskytována finanční podpora EU.


MARKETING 2 – Mezinárodní výstavy a veletrhy

Společnost T-CZ, a.s. se v roce 2017, mimo jiných marketingových aktivit, účastnila jako vystavovatel mezinárodních veletrhů s cílem rozšířit a posílit své obchodní zájmy v zemích EU i mimo ni. Jednalo se především o drážní veletrh TRAKO v polském Gdaňsku v termínu 26.–29.9.2017 a veletrh ochranného a obraného leteckého průmyslu World ATM congress v Madridu v termínu 7.–9.3.2017. Společnost se tradičně účastní vybraných mezinárodních veletrhů a zaznamenává obchodní úspěchy spojené s obchodními a technickými kontakty získanými v průběhu těchto mezinárodních veletrhů. T-CZ tuto svoji dlouhodobou marketingově-obchodní strategii promítla do Projektu na rok 2017, kdy v rámci své prezentace a navázání nových obchodních vztahů, cílí na získání nových obchodních projektů a zakázek jak v zemích EU tak i mimo ni. Tento Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.