CAB Radio VS67

Lokomotivní souprava VS67 je český výrobek a umožňuje spojení v drážní digitální síti GSM-R. Dle konfigurace může souprava komunikovat v dispečerských sítích v pásmu 450MHz duplex dle UIC 751-3 a v simplexních sítích v pásmech 150MHz a 450MHz určených evropských zemí. Souprava může být vybavena GSM-P moduly pro hlasovou a datovou komunikaci v síti veřejného operátora. Zároveň je osazena GPS modulem pro synchronizaci času a možné aplikace lokalizace drážního vozidla.

Provozní režimy

Digitální systém GSM-R

 • Evropská interoperabilní síť
 • Certifikace dle TSI CCS Class A
 • ASCI funkce
 • Národní funkce GSM-R STOP

Digitální systém GSM-Public

 • Hlasové spojení a datové GPRS přenosy
 • Integrace GPS technologie

Analogový systém 450MHz duplex

 • Dispečerské sítě dle UIC 751-3
 • Dálkové zastavení vlaku STOP ve vybraných zemích

Analogový systém 450MHz simplex

 • Otevřená komunikační simplexní síť na kanálech UIC pásma. Modernizovaná varianta simplexní radiostanice umožňuje programování libovolných kanálů s dalšími uživatelskými funkcemi (CTCSS, slektivní volba)

Analogový systém 150MHz simplex

 • Technologické a dispečerské sítě pracující v národních komunikačních systémech v rámci operátorů železniční infrastruktury.
 • Možnost doplnění uživatelských kanálů případně celých kmitočtových tabulek pro individuální operátory.
 • Dálkové zastavení vlaku STOP ve vybraných zemích.

Ostatní aplikace

 • Rozhraní – RS422, RS485, LAN, CAN, audio, pro komunikaci s ostatními systémy na vozidle
 • Intercom – dle UIC 558/568, připojení na stávající standardizovaný komunikační systém vlakové soupravy
 • Záznam provozu – Train Borne Recorder, umístěný na vozidle

Modularita

Modulární řešení VS67 nabízí možnost kombinace různých radiových modulů T-CZ podle technických požadavků na spojení a stanice je také plně konfigurovatelná. Otevřená architektura radiostanice založená na počítačovém řízení zajišťuje snadnou technickou podporu a umožňuje budoucí rozvoj s ohledem na koncepci evropských drážních systémů.

Instalace na vozidlo

 • Standardní rozsah vstupního napětí 24–110 V DC s možností rozšíření na 12 VDC
 • Adaptabilita umístění radiových bloků dle dispozic hnacího vozidla
 • Instalace do otevřených rámů, uzavřených skříni nebo 19“ rackových skříní
 • Variabilní způsob instalace MMI na řídící pult
 • Odolnost proti elektromagnetickému rušení (EMC)
 • Robustní konstrukce s vysokou IP ochranou pro provoz na lokomotivách jako standard
 • Modulární architektura CAB radia založená na jednotlivých samonosných blocích
 • Samostné antény pro jednotlivé systémy v konfiguraci, která umožňuje nezávislý provoz
 • Konstrukční díly a kabeláž respektující protipožární odolnost dle EN 45 545
 • Jednoduchý způsob upgradu na interoperabilní verzi VS67 s využitím původních bloků starších sestav lokomotivní soupravy
 • Jednoduchý způsob údržby a oprav založený na hardwarově nezávislých blocích, servisní výměna bloků může být delegována na základě smluvního ujednání na externí servisní organizaci případně na odborné útvary provozovatelů, vždy po řádném zaškolení v T-CZ.
 • Možnost upgrade SW, doplnění dalších kanálů nebo funkcí a celkové modernizace ve výrobním závodě, u jednodušších zásahů přímo na vozidle prostřednictvím firemních servisních pracovníků