Systém MRS

Rádiový systém MRS je komunikační systém umožňující komplexní spojení v místních radiových sítích z pozice dispečera nebo místní obsluhy a zajišťuje současně jejich dálkové ovládání. Systém pracuje v pásmu 150 MHz v simplexním režimu.

Základní funkce systému

  • spojení mobilních prostředků a dalších účastníků operujících v jednotlivých radiových sítích železniční stanice s dispečerem řídícím provoz na celé trati nebo s výpravčím ve stanici
  • dálkové ovládání místních základnových radiostanic (radiových bodů) ze vzdálené konzole dispečera
  • větvení a rozbočení infrastruktury systému MRS
  • sledování a provozování až 5 kanálů (komunikačních sítí) na každé místní základnové radiostanici
  • vstup do vybrané komunikační sítě místní základnové radiostanice z konzole dispečera i z konzole výpravčího
  • možnost aktivace příposlechů na konzoli dispečera
  • přenos žádosti o hovor od přenosné nebo vozidlové radiostanice z komunikační sítě místní základnové radiostanice na konzoli dispečera včetně zpětné kvitance
  • záznam jednotlivých událostí systému a jejich zobrazování na konzoli dispečera
  • integrovaná automatická diagnostika celého infrastrukturního systému
  • integrace a využití existujících a používaných mobilních komunikačních prostředků do systému v úrovni vozidlových radiostanic VS a dále přenosných radiostanic Motorola apod.

Parametry

Řízení radiostanic

Řízení dílčích základnových radiových bodů

Použité tóny

MDC 1200, FFSK 1200 / 1800Hz, DTMF, Tóny: A – 1850Hz, B – 1950Hz, C – 2160Hz CTCSS

Kapacita systému

6 linií s 15 radiovými body v každé linii