Systém TRS

Traťový radiový systém TRS představuje komunikační systém s vazbou na zabezpečovací systém vozidla a řízení provozu na trati. Systém zajišťuje duplexní spojení mezi strojvedoucím, dispečerem, výpravčím a ostatními účastníky podílejících se na provozu. Systém TRS splňuje doporučení UIC 751-3 a pracuje v pásmu 450 MHz, provozován je na cca 5.000 km tratí České republiky.

Základní vlastnosti

 • Hlasové spojení mezi dispečerem, výpravčím a strojvedoucím
 • Spojení v pásmu 450 MHz na předem zvolené frekvenční čtveřici, která se skládá z frekvencí A, B, C, D, kde A, B, C, jsou vysílací frekvence základnových radiostanic a D je vysílací frekvence vozidlové radiostanice
 • FFSK modulace pro přenos telegramů a ostatních digitálních a diagnostických informací
 • Auto-diagnostika celého systému

Základní funkce

 • Generální volba dispečera nebo výpravčího všem mobilním prostředkům
 • Nouzové volání
 • Přenos identifikace (6ti místné číslo vlaku)
 • Selektivní volání lokomotivy (prostřednictvím čísla vlaku)
 • Přenos rutinních telegramů (příkaz-hlášení)
 • Dálkový adresný STOP (prostřednictvím čísla vlaku)
 • Generální STOP (zastavení všech vlaků na trati)

Parametry radiostanic

VF kanály450 MHZ
Provozní režimDuplex
Výstupní výkon6W/1,5 W/0,6
Citlivost přijímače< 1μV
Modulace16 F3
MTBF15 000 hodin