Radiolokace

Radiolokace je jedním ze dvou nosných oborů, kterými se T-CZ zabývá a které všestranně rozvíjí. Z hlediska tradice úzce navazuje na aktivity radiolokační výroby dřívějšího státního podniku TESLA Pardubice.

Portfolio produktů a služeb

Standardizované produkty

Celá řada standardizovaných produktů od anténních systémů po software jsou výsledky dlouholeté historie a vývoje v oblasti radiolokace, ze kterých může společnost T-CZ čerpat a které může T-CZ vyrábět, dodávat a instalovat.

Přesné přibližovací radary

Přesné přibližovací radary (PAR) jsou určeny pro detekci a zobrazení letadel ve fázi přiblížení k přistávací dráze. Tyto radary jsou používány především na vojenských letištích jako podpůrné prostředky a umožňují bezpečné navádění letadel až do zóny dosedu i v případě omezené viditelnosti.

Systémy ADS-B

Systém ADS-B se využívá jako doplňkový zdroj dat o poloze letadel k běžně používaným sekundárním radarům nebo multilateračním systémům. Jeho funkce je založena na palubním vybavení letadel, které využívá systém GPS k určení své vlastní polohy a následně automaticky odesílá identifikační, souřadnicové a další údaje do řídícího centra.

Monitorovací systémy

Monitorovací systém SIMON byl vyvinut pro účely monitorování aktivit v pásmu 1030/1090 MHz. Dotazy a odpovědi včetně případných anomálií mohou být průběžně sledovány a vyhodnocovány, nebo dále ukládány pro potřeby následující off-line analýzy.

Řešení na klíč

T-CZ má bohaté zkušenosti se systémovou integrací ve sledování vzdušného prostoru a v řízení letového provozu. Rádi s Vámi prokonzultujeme optimální návrh systému a zrealizujeme samotnou dodávku speciálního zařízení a jeho podpůrných součástí včetně projektového řízení, stavebních prací, integrace a uvedení systému do provozu včetně technické podpory.