Radiolokace

Radiolokace je jedním ze dvou nosných oborů, kterými se T-CZ zabývá a které všestranně rozvíjí. Z hlediska tradice úzce navazuje na aktivity radiolokační výroby dřívějšího státního podniku TESLA Pardubice.

Portfolio produktů a služeb

  • Přehledové radary (ASR)
  • Přesné přibližovací radary (PAR)
  • Komplexní integrovaná řešení pro řízení letového provozu
  • Systémy ADS-B a monitorovací systémy
  • Modernizace starších radarových systémů a dodávky náhradních dílů

Dále nabízíme

  • Vývoj speciální elektroniky na zakázku
  • Vývoj aplikačního software
  • Odborné poradenství a zpracování studií v oblasti mikrovlnné, radiolokační a radionavigační techniky

Aktuální vývojové projekty

  • UAV radar – radarové čidlo pro létající objekty s malou odrazovou plochou
  • Pasivní zaměřovač pro zabezpečení a zvýšení přesnosti systémů ADS-B/MLAT

Přehledové radary

Letištní přehledové radary jsou určeny pro sledování letového provozu v koncové oblasti letiště a poskytují obrázek vzdušné situace pro řízení letového provozu. V produktovém portfoliu je plně polovodičový Primární přehledový radar RL-71S a monoimpulsní sekundární radar RS-71S.

Přesné přibližovací radary

Přesné přibližovací radary (PAR) jsou určeny pro detekci a zobrazení letadel ve fázi přiblížení k přistávací dráze. Tyto radary jsou používány především na vojenských letištích jako podpůrné prostředky a umožňují bezpečné navádění letadel až do zóny dosedu i v případě omezené viditelnosti.

Systémy ADS-B

Systém ADS-B se využívá jako doplňkový zdroj dat o poloze letadel k běžně používaným sekundárním radarům nebo multilateračním systémům. Jeho funkce je založena na palubním vybavení letadel, které využívá systém GPS k určení své vlastní polohy a následně automaticky odesílá identifikační, souřadnicové a další údaje do řídícího centra.

Monitorovací systémy

Monitorovací systém SIMON byl vyvinut pro účely monitorování aktivit v pásmu 1030/1090 MHz. Dotazy a odpovědi včetně případných anomálií mohou být průběžně sledovány a vyhodnocovány, nebo dále ukládány pro potřeby následující off-line analýzy.

Řešení na klíč

T-CZ má bohaté zkušenosti se systémovou integrací ve sledování vzdušného prostoru a v řízení letového provozu. Rádi s Vámi prokonzultujeme optimální návrh systému a zrealizujeme samotnou dodávku speciálního zařízení a jeho podpůrných součástí včetně projektového řízení, stavebních prací, integrace a uvedení systému do provozu včetně technické podpory.