GCA systémy (Ground Control Approach)

Systém GCA poskytuje komplexní technické vybavení pro řízení přiblížení letadel k přistávací dráze ze země.

Popis

Jedná se o stacionární sestavu kombinovaného primárního a sekundárního přehledového radaru (PSR/MSSR) a přesného přibližovacího radaru (PAR). Kromě uvedených radarových senzorů je systém doplněn subsystémem pro zpracování radarových dat a operátorskými pracovními konzolemi, vybavenými displeji pro radarové zobrazení a radiokomunikačními prostředky. Společnost T-CZ realizuje systémy GCA výhradně na klíč podle konkrétních zákaznických specifikací.

Příklad konfigurace

  • Sestava kombinovaného primárního a sekundárního přehledového radaru a přesného přibližovacího radaru (PSR + MSSR + PAR)
  • ATC/ATM vybavení
  • Radiokomunikační zařízení
  • Systém hlasového ovládání a komunikace