Modernizace radarových systémů

Modernizace radarových systémů je speciální činností, při které se realizuje dílčí nebo celková modernizace systému radaru na základě přání zákazníka. V průběhu modernizace dochází k náhradě starých bloků radaru za nové, moderní a technologicky dokonalé bloky, odpovídající současnému stavu techniky. Zatímco rozsahem dílčí modernizace řeší technické zlepšení pouze některého subsystému radaru jako zobrazení, zpracování signálu nebo implementací nového SW, celková modernizace se dotkne všech subsystémů radaru.

Popis

Celková modernizace radaru zahrnuje důkladnou repasi anténního systému a dále pak výměnu bloků vysílače, přijímače, signálového procesoru, bloků ovládání a diagnostiky a bloků zobrazení a záznamu. T-CZ dokáže modernizovat jak starší typy radarů TESLA (RP-5G, RL-64, RPL-4, RPL-5), tak i radarů jiného výrobce. Součástí každé modernizace na jejím počátku je projekt modernizace schválený zákazníkem a samozřejmě také aktualizace zákaznické dokumentace pro obsluhu a údržbu modernizovaného radaru. Následující tabulka uvádí některé ověřené způsoby modernizace využité v T-CZ.

Předpoklady T-CZ pro řešení otázek modernizace

  • Zkušený a velmi kvalitní tým pro modernizační projekty
  • Vlastní výroba bloků určených pro modernizaci
  • Mezinárodní zkušenosti v oblasti modernizace radarů
  • Poskytování komplexní služby v oblasti modernizace radarů – projekt modernizace – výroba modernizovaných bloků – instalace bloků – testy modernizovaného radaru