Monitorovací systémy

Monitorovací systém z produkce T-CZ byl vyvinut pro účely monitorování aktivit v pásmu 1030/1090 MHz. Dotazy a odpovědi včetně případných anomálií mohou být průběžně sledovány a vyhodnocovány, nebo dále ukládány pro potřeby následující off-line analýzy.

Monitorovací systém 1030/1090 SIMON