Monopulzní sekundární přehledový radar RS-71S

Monoimpulsní sekundární přehledový radar RS-71S je systém pro detekci a zobrazení vzdušné situace založený na principu dotazování a vyhodnocení odpovědí od spolupracujících palubních odpovídačů. Systém může být použit samostatně nebo může být snadno integrován s primárním přehledovým radarem RL-71S a systémem ADS-B. V případě integrace se systémem ADS-B může RS-71S využívat data získaná z ADS-B k přeprogramování režimu dotazování a tím k minimalizaci nežádoucích interferencí v kmitočtovém pásmu 1030/1090 MHz.

Popis

Monoimpulsní sekundární radar RS-71S je systém moderní koncepce splňující požadavky ICAO i Eurocontrolu. Může pracovat v různých provozních režimech, včetně rozšířeného Modu S. Radar lze snadno integrovat do systémů řízení letového provozu v koncové oblasti nebo na letových trasách. Výstupní radarová data jsou poskytována ve standardizovaných protokolech ASTERIX. Modulární konstrukce radaru je zaměřena na vysokou výkonnost a dlouhodobou spolehlivost v širokém spektru provozních podmínek. S tím také souvisejí velmi nízké technické a ekonomické nároky na provoz, servis a údržbu. Modulární konstrukce zařízení a široké využití firmwaru v programovatelných blocích umožňují snadnou úpravu vlastností systému a poskytují potenciál pro další vylepšení v budoucnosti.

Hlavní vlastnosti

 • Soulad se standardy ICAO
 • Soulad se standardy Eurocontrolu
 • Mód A, C a S (až do úrovně 5) podle ICAO
 • Soulad s IFF módy 1, 2 a 3, NATO STANAG
 • Základní a rozšířený přehledový mód S
 • Duální redundantní řešení, plně automatické přepínání
 • BITE pro průběžné sledování všech subsystémů
 • Standardní datové rozhraní ASTERIX
 • Grafický systém CMS pro místní a dálkové ovládání a sledování
 • Navrženo pro bezobslužný provoz a snadnou údržbu
 • Možnost dálkově řízeného monitoringu módu S

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Operační módy1, 2, 3/A, C a S (až do úrovně 5, ELS/EHS)
Krytí
Dosahaž do 256 NM
Krytí v elevaci0–45°
Přesnost
V dálce60 m
V azimutu0,1°
Rozlišení
V dálce230 m
V azimutu0,1°
Pravděpodobnost detekce> 98 %
Rychlost obnovy dat4–10 s
Maximální počet zpracovávaných cílů1000
Pravděpodobnost zobrazení falešného cíle< 0.1 %
Kmitočtové pásmo1030/1090 MHz
Anténa
TypLVA
Šířka anténního diagramu v azimutu2.4°
Zisk27 dBi