Přesný přibližovací radar RP-5GI

Přesný přibližovací radar RP-5GI, pracující v kmitočtovém pásmu X, je modernizovaný radarový systém zajišťující kompletní radarovou informaci, nezbytnou pro řízení přesných přistávacích manévrů všech typů letadel.

Popis

Sestava radaru se skládá z anténního systému, umístěného na kruhovém anténním tubusu, vstupní elektroniky radaru v anténním kontejneru nebo v anténním domku v blízkosti antény. Zobrazovací konzole pro operátory jsou instalovány na věži nebo na dispečerském pracovišti. Modulární konstrukce radaru, jednoduchá instalace a splnění požadavků ICAO umožňuje bezproblémovou integraci tohoto radarového systému do stávajících struktur technického vybavení letišť. Zpracování přijímaného signálu využívá moderní Dopplerovské metody pro digitální zpracování signálu. Detekované cíle jsou zobrazovány na velkoplošných LCD monitorech. Radar je vybaven účinným diagnostickým systémem BITE. Radarový systém je vhodný pro nepřetržitý provoz a jeho modulární a zdvojená struktura nevyžaduje stálou přítomnost technického personálu. Radarová data včetně hlasové komunikace jsou ukládána na velkokapacitním záznamovém zařízení na bázi PC.

Hlavní vlastnosti

  • Kompaktní a vysoce výkonný radarový systém
  • Modernizované zpracování signálu a radarových dat
  • Velkoplošné zobrazení radarových dat doplněné zobrazením meteorologické informace
  • Robustní a v těžkých klimatických podmínkách osvědčená konstrukce anténního systému

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Krytí
Dosah0 ÷ 20 NM
Krytí v elevaci-1° ÷ +9°
Krytí v azimutu-15° ÷ +15°
Přesnost (RMS)
V dálce30 m + 3% vzdálenosti od bodu dosedu
V azimutu0,6 % ze vzdálenosti letadla od antény +10 % odchylky letadla od osy přiblížení, nebo 9 m (podle toho, která hodnota je větší)
V elevaci0,4 % ze vzdálenosti letadla od antény +10 % lineární odchylky letadla od zvolené sestupové osy, nebo 6 m (podle toho, která hodnota je větší)
Rozlišení
V dálce120 m
V azimutu1,2°
V elevaci0,6°
Pravděpodobnost detekce> 90 % (@ RCS = 2 m2; PFA = 10-6)
Rychlost obnovy dat< 1 sec
Maximální počet cílů100
Kmitočtové pásmo9150 ÷ 9450 MHz
Anténa
Typdva anténní reflektory, mechanické skenování
Šířka anténního diagramu (az/el)0,65°/0,45°
Zisk (az/el)40 dBi/38 dBi
Polarizacelineární/kruhová