Přesný přibližovací radar RP-6PA

Přesný přibližovací radar RP-6PA je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Radar poskytuje kompletní informace potřebné pro přesné navádění všech typů letounů na přistání. Udává informace o přesné pozici letounu a aktuální odchylce od požadované sestupové dráhy v azimutu a elevaci.

Popis

Systém plně využívá polovodičovou technologii a fázované anténní řady s elektronicky rozmítaným signálem. Při vhodném umístění antény toto řešení umožňuje obsluhu více přistávacích drah dle požadavků ICAO, přičemž doba potřebná pro změnu přistávací dráhy je kratší než 1 minuta. Radar je samozřejmě možné provozovat i ve značně nepříznivých klimatických podmínkách. Zpracování přijímaného signálu využívá moderní Dopplerovské metody pro digitální zpracování signálu. Detekované cíle jsou zobrazovány na velkoplošných monitorech. Radar je vybaven účinným diagnostickým systémem BITE. Radarový systém je vhodný pro nepřetržitý provoz a jeho modulární a zdvojená struktura nevyžaduje stálou přítomnost technického personálu. Radarová data včetně hlasové komunikace jsou ukládána na velkokapacitním záznamovém zařízení na bázi PC.

Hlavní vlastnosti

  • Plně polovodičová technologie
  • Anténní systém s elektronickým skenováním
  • Zdvojená konfigurace včetně signálového zpracování
  • Moderní software systému zobrazení radarových dat
  • Systém navržen a vyvinut s použitím nejmodernějších technologií
  • Modulární struktura, umožňující modifikace dle konkrétních přání zákazníka

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Krytí
Dosah0 ÷ 15 NM
Krytí v elevaci-1° ÷ +7°
Krytí v azimutu-10° ÷ +10°
Přesnost (RMS)
v dálce30 m + 3% vzdálenosti od bodu dosedu
v azimutu0,6 % ze vzdálenosti letadla od antény +10 % odchylky letadla od osy přiblížení, nebo 9 m (podle toho, která hodnota je větší)
v elevaci0,4 % ze vzdálenosti letadla od antény +10 % lineární odchylky letadla od zvolené sestupové osy, nebo 6 m (podle toho, která hodnota je větší)
Rozlišení
v dálce60 m
v azimutu1,2°
v elevaci0,6°
Pravděpodobnost detekce> 90 % (@ RCS = 2 m2; PFA = 10-6)
Rychlost obnovy dat1 sec
Maximální počet současně zpracovávaných cílů100
Kmitočtové pásmo9100 ÷ 9300 MHz
Anténa
Typ2 x fázovaná anténní řada
Šířka paprsku (az/el)1,2°/0,6°
Zisk (az/el)33 dBi/33 dBi
Polarizacevertikální/horizontální/kruhová