Řešení na klíč

T-CZ má bohaté zkušenosti se systémovou integrací v řízení letového provozu a ve sledování vzdušného prostoru. Rádi s Vámi prokonzultujeme optimální návrh systému a zrealizujeme samotnou dodávku speciálního zařízení a jeho podpůrných součástí včetně projektového řízení, stavebních prací, integrace a uvedení systému do provozu včetně technické podpory.

ASRIS – Systém zobrazení pro ASR
PARIS – Systém zobrazení pro PAR
Modernizace radarových systémů